رزرو ارومیه سرگرمی خودروهای لوکس سرگرمی

رزرو: ارومیه سرگرمی خودروهای لوکس سرگرمی ماشین

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات چند تخلف بزرگ در یک استعفا ، وزیر ورزش«رئیس افتخاری» را از کجا آورد

وزیر ورزش علی رغم اساسنامه تهیه شده است به وسیله وزارت ورزش، مدیر مستعفی فدراسیون بوکس را به عنوان «رئیس افتخاری» منصوب کرد! 

چند تخلف بزرگ در یک استعفا ، وزیر ورزش«رئیس افتخاری» را از کجا آورد

وزیر ورزش«رئیس افتخاری» را از کجا آورد/چند تخلف بزرگ در یک استعفا

عبارات مهم : افتخاری

وزیر ورزش علی رغم اساسنامه تهیه شده است به وسیله وزارت ورزش، مدیر مستعفی فدراسیون بوکس را به عنوان «رئیس افتخاری» منصوب کرد!

به گزارش مهر، «احمد ناطق نوری صبحگاه امروز با حضور در دفتر وزیر ورزش و جوانان استعفای خود را از ریاست فدراسیون بوکس تقدیم وزیر ورزش کرد.» این خبری بود که امروز به وسیله وزارت ورزش منتشر شد و حتی در ادامه این خبر اینگونه اعلام شد که «وزیر ورزش و جوانان بعد از قبول استعفای مدیر فدراسیون بوکس ضمن تقدیر از زحمات شایان توجه سال های طولانی احمد ناطق نوری در این فدراسیون، عنوان “ریاست افتخاری فدراسیون بوکس” را به وی اعطا کرد».

چند تخلف بزرگ در یک استعفا ، وزیر ورزش«رئیس افتخاری» را از کجا آورد

استعفای صوری

آنچه مسلم است استعفای ناطق نوری یک اقدام کاملا از پیش برنامه ریزی شده است و به نوعی تحمیلی و صوری بود حداقل به این علت که خود اهالی بوکس از چند روز پیش منتظر عوض کردن و تحولات مدیریتی در فدراسیون ارزش بودند. این مسئله که به تنهایی می تواند تصویر العمل فدراسیون بین المللی بوکس را به جهت «دخالت دولت در امور ورزش» به همراه داشته باشد آیا که قوانین بین المللی با این مسئله منافات دارد. گذشته از این و با فرض اینکه واقعا ناطق نوری طبق آنچه اعلام کرده یعنی به علت خستگی تصمیم به استعفا از ریاست فدراسیون بوکس گرفته باشد، بازهم نسبت به بررسی این تصمیم و پذیرش آن از سوی وزارت ورزش انتقادات زیادی وارد است چون بر خلاف اساسنامه فدراسیون های ورزشی که برگرفته از قوانین بین المللی تهیه شده، انجام شده است هست.

در اساسنامه فدراسیون های ورزشی که پیش نویس آن به وسیله خود وزارت ورزش تهیه شده است و اخیرا هم بعد از ۱۰ مرحله ویرایش در اختیار روسای فدراسیون ها قرار داده شد و حتی در نشست هفته گذشته در تبریز مورد بررسی قرار گرفت، به تبعیت از نهادهای بین المللی، «مجمع» به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیری در هر فدراسیونی معرفی شده است است که حتی در رابطه با انتخاب، عزل یا پذیرش استعفای مدیر هم نقش تصمیم گیرنده را دارد.

وزیر ورزش علی رغم اساسنامه تهیه شده است به وسیله وزارت ورزش، مدیر مستعفی فدراسیون بوکس را به عنوان «رئیس افتخاری» منصوب کرد! 

جایگاه مجمع عمومی در اساسنامه فدراسیون ها

در ماده پانزدهم (تشکیلات) اساسنامه فدراسیون ها تاکید شده است که ساختار و تشکیلات فدراسیون به وسیله هیات رئیسه تهیه و در مجمع عمومی به تصویب می رسد. علاوه بر این در ماده شانزدهم اساسنامه فدراسیون ها که مربوط به مجمع عمومی هست، مجمع عمومی عالی ترین رکن تصمیم گیری فدراسیون آشنا شده است است.

همچنین در ماده هفده که مربوط به اختیارات مجمع عمومی است انتخاب، عزل یا پذیرش استعفای مدیر فدراسیون و دیگر اعضای هیات رئیسه به مجمع عمومی سپرده شده است است.

چند تخلف بزرگ در یک استعفا ، وزیر ورزش«رئیس افتخاری» را از کجا آورد

عنوان افتخاری بدون مصوبه دولت

به گزارش مهر، توصیه دیگر در رابطه با استعفای ناطق نوری که بلافاصله با آن موافقت شده است هست، عنوان جدیدی است که به وی تعلق گرفته یعنی«رئیس افتخاری فدراسیون بوکس»؛ عنوانی که البته در اساسنامه تازه فدراسیون های ورزشی به آن اشاره شده است است ولی نباید فراموش کرد که این اساسنامه هنوز مصوبه دولت را نگرفته و در واقع این عنوان افتخاری بدون مصوبه به ناطق نوری تعلق گرفته هست.

جدا از این، در اساسنامه فدراسیون های ورزشی و در رابطه با گزینش مدیر افتخاری جهت فدراسیون، مسئولیت به مجمع عمومی داده شده است ولی وزارت ورزش و شخصِ وزیر این مصوبه خود را هم نادیده گرفته اند.

وزیر ورزش علی رغم اساسنامه تهیه شده است به وسیله وزارت ورزش، مدیر مستعفی فدراسیون بوکس را به عنوان «رئیس افتخاری» منصوب کرد! 

در ماده ۱۳ اساسنامه فدراسیون های ورزشی که در رابطه با «رئیس و اعضای افتخاری» هست، آمده: «مجمع عمومی می تواند عنوان ریاست افتخاری یا عضو افتخاری را به جهت خدمات شایان توجه افراد در رشته/ رشته های تحت پوشش از بین زنان و مردان واجد شرایط در نظر بگیرد.»

همچنین در تبصره یک این ماده تاکید شده است است که «هیات رئیسه می تواند نامزدهای واجد شرایط را به مجمع عمومی معرفی کند. مدیر یا عضو افتخاری می تواند بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکت کند.» ضمن اینکه در تبصره ۲ هم تاکید شده است که «آیین نامه نحوه گزینش این افراد به وسیله هیات رئیسه تهیه و به تصویب مجمع عمومی فدراسیون می رسد.»

چند تخلف بزرگ در یک استعفا ، وزیر ورزش«رئیس افتخاری» را از کجا آورد

وزارت ورزش مصوبات خود را دور می زند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت فدراسیون بوکس بعد از ۲۷ سال سلطه متوالی ناطق نوری امروز دستخوش تغییراتی شد که می تواند بهانه ای باشد جهت ورود دوباره نهادهای بین المللی و دست گذاشتن دوباره آنها روی یکی از نقطه ضعف های همیشگی ورزش کشور عزیزمان ایران که «دخالت دولت در امور فدراسیون ها» هست؛ به هر حال اقداماتی که وزارت ورزش در رابطه با عوض کردن مدیریت فدراسیون بوکس انجام داد یعنی ۱- بررسی استعفا ناطق نوری، ۲- پذیرش آن بدون بررسی در مجمع و ۳- معرفی وی به عنوان مدیر افتخاری بدون بررسی در مجمع همگی خلاف مقررات بین المللی و حتی مصوبات اساسنامه فدراسیون های ورزشی هست.

واژه های کلیدی: افتخاری | قوانین بین المللی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz